Технологія спільного викладання в інклюзивному класі.

Спільне викладання є найпоширенішим підходом співпраці в інклюзивному класі між вчителем та асистентом вчителя. Спільне викладання-це така організація освітнього простору в класі, коли два педагога спільно проводять навчання в єдиному фізичному просторі.

Спільне викладання вимагає ретельної підготовки навчального матеріалу; узгодження форм, методів навчання. Основним для співпраці вчителів є розподіл спільної відповідальності та обов’язків щодо усіх учнів класу.

В основі співпраці вчителя та асистента вчителя лежать такі чинники:

Партнерство - професійні стосунки, що вимагають поваги один до одного.

Співпраця - розвиток взаємин у процесі, тобто тісні професійні  і особисті стосунки.

Відповідальність - чіткий розподіл відповідальності за усіх учнів  

класу. Для учнів це  означає, що є два вчителя. Один з учителів може вести заняття, другий спостерігати під час уроку або надавати допомогу в роботі.

Спільне викладання передбачає таку форму роботи ,коли основний учитель визначає зміст освіти, методи навчання, навчальні види діяльності для усіх учнів, у тому числі й учнів ООП. Асистент вчителя надає підтримку окремим  учням, проводить навчальні  заняття з малими групами, спостерігає за учнем з ООП тощо.

Можливий варіант диференційованого викладання, коли більшість учнів у складі великої групи, а окремі учні працюють у малих групах (для отримання індивідуальної підтримки). Тоді вчитель бере на себе відповідальність за велику групу, асистент учителя працює з малою групою.

Перевагами спільного викладання є можливість залучення всіх учнів класу до того чи іншого виду роботи під час уроку, урізноманітнення форм та методів викладання навчального матеріалу, ефективний моніторинг актуальних потреб учнів, реалізація індивідуального супроводу дитини з ООП.

    Підготувала вчитель-дефектолог Л. Дубницька

Feature Box

©2022 Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Лебединської міської ради Сумської області

Search